Služby

Zabezpečíme

Zabezpečíme

*Štýlový catering
*Kvetinová výzdoba, svadobná kytica, kvety pre družičky
*Príprava a výzdoba svadobného dňa
*Svadobná výzdoba interiéru/exteriéru
*Prenájom inventáru a mobiliáru pri svadbe v našej réžií
*Svetelné dekorácie interiér/exteriér
*Foto kútik / Photo Box
*Hry pre deti/dospelých
*Detský kútik
*Chill Out zóny
*Beauty Service
*Tlačoviny
*Fotograf, Kameraman, DJ, Kapela, Video záznam z vtáčej perspektívy
*Koordinácia celého svadobného dňa
*Svadobné agentky
*Jedinečné priestory na svadobný deň
*Candy Bar, Salty Bar, Cookie Bar, Cigar Bar, Lemonade Bar, Coctail Bar,